İçme Suyu Standartları

İçme sularının renksiz, berrak olması, hastalık yapıcı organizmaları, zararlı kimyasal maddeleri ihtiva etmemesi ve agresif olmaması gerekir. Sularda bu şartları sağlamak ve suda bulunması arzu edilmeyen maddelerin belirli bir seviyenin altında tutmak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında dikkate değer olanı Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından verilen standartlardır. Memleketimiz için kabul edilen içme suyu standardı ise TS-266 olup Tablo-1’de topluca verilmiştir. Diğer standartlar ise Tablo-2’degösterilmiştir.

Tablo-1. Memleketimiz İçin Kabul Edilen İçme Suyu Standardı (TS-266)

1.ZEHİRLİ MADDELER

Kurşun (Pb)
Selenyum (Se)
Arsenik (As)
Krom (Cr+)
Siyanür (CN)
Kadmiyum (Cd)


0,05 mg/l
0,01 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
0,01 mg/l

2.SAĞLIĞA ETKİ YAPAN MADDELER

Florür (F)
Nitrat (NO3)

1.0 mg/l

1,5 mg/l
45 mg/l

3.İÇİLEBİLME ÖZELLİĞİNE ETKİ YAPAN MADDELER

Renk
Bulanıklık
Koku ve tad
Buharlaşma Kalıntısı
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Bakır (Cu)
Çinko (Zn)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)
Sülfat (SO4)
Klorür (Cl)
pH
Bakiye Klor
Fenolik Maddeler
Alkali Benzil Sülfonat
Mg+Na2SO4

5 birim
5 birim
kokusuz normal
500 mg/l
0,3 mg/l
0,1 mg/l
1,0 mg/l
5,0 mg/l
75 mg/l
50 mg/l
200 mg/l
200 mg/l
7.0 – 8.5
0,1 mg/l

0,5 mg/l
500 mg/l

50 birim
25 birim
kokusuz normal
1500 mg/l
1,0 mg/l
0,5 mg/l
1,5 mg/l
15,0 mg/l
200 mg/l
150 mg/l
400 mg/l
600 mg/l
6.5 – 9.2
0,5 mg/l
0,002 mg/l
1,0 mg/l
1000 mg/l

4.KİRLENMEYİ BELİRTEN MADDELER

Toplam Organik Madde

3,5 mg/l 

Toplam organik madde 3,5 mg/l’yi aşması bakteriyolojik muayenede özellikle titiz davranılmalıdır.

 

Tablo-2. Dünya Sağlık Teşkilatı(WHO), A.B.D. ve Hollanda İçme Suyu Standartları.

Toksik Maddeler

WHO

A.B.D.

Hollanda

Beynelmilel

Avrupa

USPHS

SDWA

DWA

NWWA

Madde

Standart

Hedef

Standart

Standart

Hedef

Standart

Satndart

Hedef

Arsenik

mg/l

0.05

0,05

0,05

0,01

0,05

0,2

Baryum

mg/l

1,0

1,0

Kadmiyum

mg/l

0,01

0,01

0,01

0,01

Krom (6 değerlik)

mg/l

0,05

0,05

0,05

0,05

Siyanür

mg/l

0,05

0,05

0,2

0,2

0,01

Kurşun

mg/l

0,1

0,1

0,05

0,05

0,1

Magnezyum

mg/l

        

– Sulfat > 250 mg/l

150

30

30

– Sulfat < 250 mg/l

150

 

125

Civa

mg/l

0,001

0,002

Nitrat

mg/l

45

100

45

45

100

Nitrit

mg/l

0,1

Polisilik Aromatik

mg/l

        

Hidrokarbonlar

mg/l

0,0002

0,0002

Selenyum

mg/l

0,01

0,01

0,01

0,01

0,05

Gümüş

mg/l

0,05

0,05

Radyo aktivite-alfa

pC/l

3

3

15

Radyo aktivite-beta

pC/l

30

30

1000

50

Radyum 226/228

pC/l

3

5

Stronsiyum 90

pC/l

10

8

Tritiyum

pC/l

20000

Endrin

mg/l

0,0002

Lindan

mg/l

0,004

Metoksiklor

mg/l

0,1

Toksafen

mg/l

0,005

Klorofoksi

mg/l

Florür (Maksimum günlük sıcaklıklardaki ortalama)

        

10 – 12 °C

mg/l

1,7

1,7

1,7

2,4

12 – 15,5 °C

mg/l

1,5

1,5

1,5

2,2

14,5 – 17 °C

mg/l

1,3

1,3

1,3

2,0

17 – 21,5 °C

mg/l

1,2

1,2

1,2

1,8

21,5 – 26 °C

mg/l

1,0

1,0

1,0

1,6

26 – 32,5 °C

mg/l

0,8

0,8

1,4

 

Fiziksel ve Kimyasal Parametreler

WHO

A.B.D.

Hollanda

Beynelmilel

Avrupa

USPHS

SDWA

DWA

NWWA

Madde

Standart

Hedef

Standart

Standart

Hedef

Standart

Satndart

Hedef

Bulanıklık

FTU

25

5

5

1

0,05

Renk

 

50

5

15

10

Koku ve Tat

 

**

 

3

2

Hidrojen sülfür

mg/l

0,05

Çinko

mg/l

15

5

5

5

Bakır

mg/l

1,5

0,05

0,05

1

demir

mg/l

1,0

0,1

0,1

0,3

0,05

Mangan

mg/l

0,5

0,05

0,05

0,05

0,01

Amonyum

mg/l

0,05

0,05

Oksijen

mg/l

>5

>6

Klorür

mg/l

600

200

600

250

100

Toplam çözünmüş katı

mg/l

1500

500

500

Sertlik

mnol/l

5

1

5

2,5

Kalsiyum

mg/l

200

75

Sülfat

mg/l

400

200

250

250

Anyonik deterjan

mg/l

1

0,2

0,2

0,5

Mineral yağ

mg/l

0,3

0,01

Fenol bileşikleri

mg/l

0,002

0,001

0,001

0,001

Permanganat sarfiyatı

mg/l

10

pH

6,5 – 9,2

7 – 8,5

**Hissedilmeyecek