Sertleşmiş Beton Deneyleri

Sertlesmis Betonda Görünür Yoğunluk Deneyi
İlgili Standart: TS EN 12390-7
Deneyin Amacı:
Sertlesmis beton yoğunluğunun tayini için uygulanacak deney yöntemini kapsar.
Beton hafif beton, normal ağırlıklı beton ve ağır beton olarak sınıflara ayrılır.


Sertlesmis Betonda Basınç Dayanımı Deneyi (Taze beton için)
İlgili Standart: TS EN 12390-3
Deneyin Amacı:
Sertlesmis beton deney numunelerinde basınç dayanımı tayini için uygulanacak deney
yöntemini kapsar.

Sertlesmis Betonda Basınç Dayanımı Deneyi (Karot Numunesi İle Yapılan )
İlgili Standart: TS EN 12504-2, TS EN 13791
Deneyin Amacı:
Sertlesmis betondan karot numune alma yöntemini, deney için numunelerin
hazırlanması, muayenesi ve basınç dayanımının tayinini kapsar.

Sertlesmis Betonda Yüzey Sertliği Deneyleri :
1. Test Çekici (Schmitte) ile Deney:
İlgili Standartlar: TS EN 12504-1 TS EN 13791 (Test Çekici-Schmitte)
Deneyin Amacı:
Yaylı çelik çekiç kullanarak sertlesmis betonda geri sıçrama değerinin (geri tepme sayısı)
tayini için kullanılacak bir metodu kapsar.
Not 1 – Bu metot ile tayin edilen geri sıçrama değeri, yapılardaki çatlamıs bölgeler, düsük kaliteli
alanlar veya hasar görmüs betonlar için yapıdaki betonun üniformluğunun sağlanmasında
kullanılabilir.
Not 2 – Bu deney metodu Betonda Basınç Dayanımı Deneyi’ne (EN 12390-3) alternatif bir metot
değildir. Ancak uygun korelâsyonla yapıdaki betonun dayanımının tahmin edilmesine imkân
sağlar.

3.d.2. Ultrasonik Metotla Ses Yayılma Hızı Tayini Deneyi:
İlgili Standartlar: TS EN 12504-4 TS EN 13791 (Ultrasonik cihazı ile)
Deneyin Amacı:
Beton dayanımı ve ölçülen ultrases geçis hızı arasındaki bağıntı, beton özellikleri ve
deney sartlarından etkilenir. Bu faktörler, EN 12504-4’te açıklanmıstır ve deney sonuçlarının
değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Dayanım ve ultrases geçis hızı arasındaki bağıntının
tesisi için kullanılacak diğer bilgiler de EN12504-4’te verilmistir.

Sertlesmis Beton Kiris Deneyi (Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini)
İlgili Standartlar: TS EN 12390-5
Deneyin Amacı:
Sertlesmis beton deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini yöntemini kapsar.

Püskürtme Beton Deneyi (Beton Basınç Dayanım Deneyi)
İlgili Standartlar : TS 11747
Deneyin Amacı :
Püskürtme beton, onarım veya yapım amacı ile önceden hazırlanmıs olan betonun hava
basıncı yardımı ile yüksek hızla uygulama yüzeyi veya uygulama alanına püskürtülerek elde
edilen betonun basınç dayanımının tayinini kapsar.
Uygulama anında 20x50x50 cm boyutundaki numune kabına püskürtme beton yapılır. Aynı
sartlarda 28 gün bekletilir. Sonrada karot numunesi alınarak basınç dayanımı deneyi uygulanır.

Jet Graut Betonu Deneyi
İlgili Standartlar : Standardı olmayan bir uygulamadır. (Beton Basınç Dayanım Deneyi)
Deneyin Amacı :
Santiyede zemin çivisi- öngermeli ankraj için kullanılan jet grout enjeksiyon betonu
uygulanırken numune alınır. Beton basınç dayanımı deneyi uygulanır.