Yapı Malzemesi Deneyleri

1. Çelik Eskenar-Çesitkenar Kösebentlerde (Yuvarlak Köseli) Çekme Deneyi
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS 908, TS 909

2. Çelik -I –Profillerinde (Sıcak Haddelenmis) Çekme Deneyi.
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS 910

3. Çelik T –Profillerinde (Yuvarlak Köseli) Çekme Deneyi
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS 908, TS 909

4. Çelik U Profillerinde Çekme Deneyi
ilgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS 912

5. Çelik Z Profillerinde Çekme Deneyi
ilgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS 913

6. Sıcak Haddelenmis Yapı Çeliklerinin-(Alasımsız) Çekme Deneyi
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS EN 10025-2

7. Yapısal Çelik Borularda Çekme Deneyi
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS EN 10219-1

8. Cıvata Ve Saplamalarda Çekme-Akma Mukavemeti Kopma Uzaması Deneyi
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS EN ISO 898-1

9. Çelik-Betonarme Ve Öngermeli Beton Dçin Halat Çeliği Çekme Deneyi
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, ASTM A 416

10. Çelik Denetler (Toronlar) Öngermeli Beton Dçin (Halat) Çekme Deneyi
İlgili Standartlar: TS 708,TS EN 6892-1, TS 5680