Taze Beton Deneyleri

Taze Beton Kıvam Deneyi ( Çökme Hunisi Metodu ile )
İlgili Standart : TS EN 12350-1, TS EN 12350-5, TS EN 12350-8
Deneyin Amacı :
Projede öngörülen hedef beton kıvamı ile uygulamada elde edilen beton kıvamı
karsılastırılmasını kapsar.

Taze Beton Birim Ağırlık Deneyi
İlgili Standart: TS EN 12350-6
Deneyin Amacı: Sıkıstırılmıs taze betonun yoğunluğunun, laboratuarda tayini.

Taze Betonda Hava Muhtevası Tayini Deneyi
İlgili Standart: TS EN 12350-7 (Basınç Ölçme Metodu Dle)
Deneyin Amacı: En büyük tane büyüklüğü 63 mm. ‘ye kadar olan, normal ağırlıklı veya yoğun kabul edilen agrega ile yapılmıs taze betonda, hava muhtevasının basınç metodu ile tayini deneyini kapsar.