01

ABM

ABM

Misyon ve Vizyon

Kapsamına giren tüm muayene ve deneylerinin kalite kontrolünde temel amacımız TS 17025 standart gereklerini yerine getirirken, gereksinmelere yanıt verecek doğru çözümler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamak.

Personelimizde varolan yaratıcı gücün, sorunları çözme potansiyelinin ve başarılı olmak için gerekli enerjinin açığa çıkartılması amacı ile firma üst yönetimi olarak destek olmak. Bu kapsamda deney ve muayenelerde görev alacak personelin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak zamanında, kaliteli ve iyi hizmeti sunmak, hedeflerimize ulaşmak için eğitilmiş personel ve iyi motive edilmiş elemanlarla çalışmak.

İşe başlarken kullandığımız imajımızı daha da ileriye taşımak için personelimizin yeterliliğine, tarafsızlığına, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güvenini azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamak.

Kullanılan ekipmanların zamanında ve doğru bir şekilde kalibrasyonlarını yaptırarak izlenebilirliği
sağlanmış ekipmanlarla kaliteli ve güvenli hizmet sunmak.

Etkin bir yönetim sistemi ile kararlığı ve verimliliği arttırmak, dinamik bir organizasyon oluşturmak rekabet gücünü arttırmak, planlı bir çalışma ortamı oluşturup, kalite ve kontrolü ön planda tutarak muayene ve deneylerin personelimiz tarafından hatasız şekilde uygulanmasını sağlamak.

TS 17025 standart gereklerine bağlı olarak kurulan laboratuvarımızda, faaliyet alanı kapsamındaki ilgili muayene ve deneyleri standartlarına uygun ve müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde planlı, etkin, bağımsız ve objektif olarak yapmak ve kalite kontrolü sağlamaktır