Yeraltı Su Araştırmaları ve Su Sondajı

 • Su sondajı
 • Su arama çalışmaları
  • Jeofizik etütler
  • Jeolojik ve Hidrojeolojik etütler
 • Su sondaj kuyuları açımı
  • Havalı-Köpüklü sistem ile sondaj delgisi
  • Çamurlu-Rotari sistem ile sondaj delgisi
 • Su sondaj kuyusu açımı ve sonlandırılmasında ki yapılan işlemler
 • Su sondajı sırasında çıkan suyun anında tahlil edilerek sondajın devamına veya o bölgenin tecrit edilmesine karar vermek.(Özellikle tarımsal amaç için sondaj yaptıranlar.)
 • Sondaj sonrası pompa tecrübesi sırasında yapılacak rutin ve kimyasal analizler.
 • Su sondaj kuyusunun kuyu logu

Kuyu logları sondaj kuyularının açılması esnasında karşılaşılan tüm olayların ve uygulanan tüm işlemlerin ayrıntılı yer aldığı bir bilgi formudur. Bir kuyu logunda; açılış tarihi, açan makine, kuyunun yeri, çapı, teçhiz planı, geçilen formasyonlar, inkişaf ve pompa tecrübesi değerleri ile kimyasal ve bakteriyolojik analiz neticeleri yer alır. Kuyu logları, kuyunun işletme safhasındaki olaylar ve karar açısından büyük önem taşır. Kuyu logu, pompa seçiminde, zaman içinde meydana gelebilecek dolguların, debi azalmalarının nedenleri ve çözümleri hakkında doğru kararlar alınmasına aynı zamanda her türlü tahlisiye işleminin doğru yapılmasına yardımcı olur.

 • Su Sondaj Çalışması Bitirme Raporu

Su Sondajı öncesi ve sonrası tüm çalışmaların bitirme raporu halinde dosyalanmasıdır.

 • Su sondaj kuyusu resmi çalışmaları(YAS)
 • Yeraltı suyu arama belgesi çıkarma hizmeti (167.madde YAS kanunu)
 • Yeraltı suyu kullanma belgesi çıkarma hizmeti(167.madde YAS kanunu)
 • Su sondajı sonrası suyun kullanımı
 • Pompa seçim ve satış hizmeti
 • Arıtma ve Hidrofor satış hizmeti
 • Teknik servis hizmeti
 • Su sondaj kuyu bakım ve temizlik hizmetleri