Kaya Mekaniği

1 BETON AGREGALARINDA İNCE MADDE ORANININ YIKAMA İLE TAYİNİ YÖNTEMİ
İlgili Standart : TS EN 933-10 (TS 3527)
Deneyin Amacı :
Bu deney beton agregalarında Dnce Madde Oranı deneyin metodunu kapsar.

3 BETON AGREGALARININ BİRİM AĞIRLIKLARININ TAYİNİ: SIKISIK BİRİM
AĞIRLIK TAYİNİ YÖNTEMİ.- GEVSEK BİRİM AĞIRLIK TAYİNİ YÖNTEMİ
İlgili Standart : TS 3529
Deneyin Amacı :
Bu deney beton agregalarında Birim Ağırlık deneyin metodunu kapsar.

2 BETON AGREGALARINDA HAFDF MADDE ORANI TAYİNİ
İlgili Standart : TS 3528
Deneyin Amacı :
Bu deney beton agregalarında Hafif Madde Oranı deneyin metodunu kapsar.

4 AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI TAYİNİ ELEME METODU.
İlgili Standart : TS 3530 EN 933-1
Deneyin Amacı :
Bu deney elek analizi ile agregaların tane büyüklüğü dağılımın belirlenmesi için verilen metodu kapsar.

5 AGREGALARIN KİMYASAL ÖZELLDKLERİ İÇİN DENEYLER-BÖLÜM 1:
KİMYASAL ANALİZ. HUMUS MUHTEVASININ TAYİNİ
İlgili Standart : TS EN 1744-1
Deneyin Amacı :
Bu deney agregaların kimyasal analiz islemlerini kapsar. Humus muhtevası ; deney numunesi parçasının NaOH (sodyum hidroksit) çözeltisinde çalkalandığında olusan renkten tayin edilir.

6 AGREGALARDA GEVSEK YIĞIN YOĞUNLUĞUNUN VE BOSLUK HACMİNİN TAYİNİ
İlgili Standart : TS EN 1097-3
Deneyin Amacı :
Bu deney kuru agregaların gevsek yığın yoğunluğunun ve bosluk hacminin belirlenmesi için deney metodunu kapsar.

7 AGREGALARIN TANE YOĞ. VE SU EMME ORANI TAYİNİ
ilgili Standart : TS EN 1097-6
Deneyin Amacı :
Bu deney, agregalarda tane yoğunluğu (birim hacim kütlesi) ve su emme (absorpsiyon) oranının tayin metotları

8 AGREGALARIN GEOMETRDK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER-
BÖLÜM 3: TANE SEKLİ TAYİNİ-YASSILIK ENDEKSİ
İlgili Standart : TS 9582 EN 933-3 ,BS 812
Deneyin Amacı :
Bu deney agregaların yassılık endeksinin tayini metodunu kapsar ve hafif agregalarda dahil olmak üzere doğal ve yapay orijinli agregalara uygulanır. Bu deney metodu tane büyüklüğü 4 mm küçük ve 80 mm’den büyük agregalara uygulanmaz.

2.9 AGREGALARIN TERMAL BOZUNMA ÖZELLDKLERD İÇİN DENEYLER
BÖLÜM 3 : SONNENBRAND BAZALTI İÇİN KAYNATMA DENEYİ.
İlgili Standart : TS EN 1367-3
Deneyin Amacı :
Bu deney, bazalttaki “Sonnenbrand” (günes yanığı) beneklerinin varlığının ve bu tür beneklere sahip bazalttan üretilen agregaların parçalanmasının tayini için metotları kapsar.

10 DONMAYA VE ÇÖZÜLMEYE KARSI DDRENCDN TAYDND (NA2S04)
İlgili Standart : ASTM COO88
Deneyin Amacı :
Bu deney, doygun sodyum sülfat (Na2SO4) kullanılarak,uzun zaman hava tesirleri altında kalacak agregaların don ve çözülmeye karsı mukavemetlerinin tayin edilmesini kapsar.

11 AGREGALARIN TERMAL VE BOZUNMA ÖZELLDKLERİ İÇİN DENEYLER
BÖLÜM 2: ( MGSO4) DENEYİ.
İlgili Standart : TS EN 1367-2
Deneyin Amacı :
Bu deney, agregaların magnezyum sülfata daldırılması ve takiben etüvde kurutulması yolu ile periyodik isleme maruz bırakılan agregaların davranıslarını değerlendirmek için verilen bir metodu kapsar.

12 HACİM KÜTLESİ DENEYİ (BİRİM HACİM AĞIRLIĞI) GÖRÜNÜR YOĞUNLUK)
İlgili Standart : TS 699 , TS EN 1936
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal tasların görünür yoğunluk tayinine dair yöntemleri kapsar.

13 AĞIRLIKÇA VE HACDMCE SU EMME DENEYİ /SU EMME
(TS 699/MART 2009 MADDE 6.2 -TS EN 13755)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.2, TS EN 13755
Deneyin Amacı :

14 KAYNAR SUDA SU EMME DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.3
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal yapı taslarına uygulanan jeolojik-jeoteknik ve petrografik incelemeler ile tas özelliklerinin tayini için laboratuvarda uygulanacak deney yöntemlerini kapsar.


15 ÖZGÜL KÜTLE TAYİNİ/ GERÇEK YOĞUNLUK
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.5, TS EN 1936
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal tasların gerçek yoğunluk tayinine dair yöntemleri kapsar.

16 GÖRÜNEN POROZİTE (ZAHİRİ POROZİTE) TAYİNİ /AÇIK
GÖZENEKLİLİK (TS 699/MART 2009 MADDE 6.6- TS EN 1936
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.6, TS EN 1936
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal tasların görünür porozite açık ve toplam gözenekliliğinin tayinine dair yöntemleri kapsar.

17 TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.10, TS 2028, ISRM 1981
Deneyin Amacı :
Bu deney, silindirik bir sekle sahip kayaç malzemesi örneklerinin dayanım ve kaya kütlesi sınıflandırılmalarında, ayrıca tasarımda yaygın biçimde kullanılan tek eksenli sıkısma dayanımının tayini amacıyla yapılır.

18 EĞİLME DAYANIMI DENEYİ (TEK EKSENLİ YÜK ALTINDA EĞİLME)- BASINÇ DAYANIMI DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.11, TS EN 12372, TS EN 1926
Deneyin Amacı :
Bu deney, tabii yapı tası eğilme mukavemeti deneyi metodunu kapsar.

19. ASINMA DİRENCİNİN TAYİNİ (GENİS DİSKLİ ASINMA DENEYİ)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.14, TS EN 14157
Deneyin Amacı :
Bu deney Doğal Yapı Ve Kaplama Tası (Tabakalı Olan-Olmayan) için üst yüzünün standard sartlar altında, asındırıcı malzeme (zımpara tozu) kullanılarak asındırılması yoluyla uygulanan deneyi metodunu kapsar.

20. DON SONU BASINÇ DAYANIMI
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.15
Deneyin Amacı :
Bu deney doğal tasların dıs hava sartlarına karsı dayanımının testini kapsar.

21 AGREGALARIN MEKANDK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER
BÖLÜM 2: PARÇALANMA DİRENCİNİN TAYİNİ İÇİN DENEY
METOTLAR
(Los Angeles Deneyi)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.16, TS EN 1097-2
Deneyin Amacı :
Bu deney iri agregaların parçalanma direncinin tayini için islemleri kapsar.

22 ÇEKME DAYANIMI DENEYİ- (BRAZİLAN DENEYİ)
KAYAÇLARIN ÇEKME MUKAVEMETİNİN DOLAYLI (İNDİREKT) METOTLA TAYİNİ
(TS 699 MADDE 6.18-TS 7654)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.18, TS 7654
Deneyin Amacı :
Bu deney, disk seklindeki kayaç numunelerinin çekme mukavemetinin numunelerin çapları boyunca çizgi boyunca sıkısma yükü uygulanmasıyla dolaylı olarak tayinini kapsar.

23. SU GEÇİRDMLDLİĞİ (PERMEABİLİTE) DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.19
Deneyin Amacı :
Bu deney, orta ve iri taneli zemin numunelerinin geçirimlilik katsayılarının tayini amacıyla yapılmaktadır.

24. ÜÇ EKSENLi BASINÇ DENEYi (TS 699 MADDE 6.35)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.35
Deneyin Amacı :
Bu deney, üç eksenli sıkısmaya maruz kalan silindirik kayaç örneklerinin makaslama dayanımı parametrelerinin saptanması amacıyla yapılır.

25. CHMİDT SERTLİK ÇEKİCİ DENEYİ (L TİPİ)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.37, TS EN 12504-2
Deneyin Amacı :
Bu deney doğal yapı taslarında yaklasık basınç dayanımının testini kapsar.

26. NOKTA YÜKÜ DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.38
Deneyin Amacı :
Bu deney Ön hazırlama islemi yapılmaksızın doğrudan karat numunesine
arazide uygulanabilen ve kaya dayanımı hakkında çabuk ve geçerli bir sekilde bilgi edinilmesini sağlayan deneyi kapsar.