KALİTE POLİTİKASI

  • ABM MÜHENDİSLİK Laboratuvarlarında , TS EN ISO/IEC 10725 standardında belirtilen kriterlere göre, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartlara uygun laboratuvar hizmetleri vermek; istenilen doğruluk ve kesinlikte ölçüm sonuçlarını içeren, geçerli ve güvenilir deney raporları üretmek,
  • İleri teknoloji ürünü araç-gereçlerle donatılmış ABM MÜHENDİSLİK Laboratuvarlarında , eğitimli ve deneyimli laboratuvar personeli ile laboratuvar hizmetlerini taleplere ve hizmetin gereklerine uygun olarak , modern işletmecilik kuralları çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde sunmak,
  • TS EN ISO/IEC 17025 standardına ve akreditasyon şartlarına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini , tüm çalışanlarının katılımıyla , etkin bir biçimde uygulamak, uygulamada sürekliliği sağlamak , bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli iyileştirmek,
  • ABM MÜHENDİSLİK Laboratuvarlarında görev alan tüm laboratuvar personelinin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini , yürürlükteki prosedür ve talimatları kendi işlerinde etkin bir biçimde uygulamalarını sağlamak,
  • Hizmet verdiğimiz kişi kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışanlarımızın da memnuniyetini gözeterek ; doğru , tarafsız , hızlı ve güvenilir hizmetin ‘bilgilerin gizliliği’ ilkesine sadık kalarak verilmesini sağlamak,
  • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmak,
  • Gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük, çıkar ilişkilerine girmemek, güveni azaltıcı faaliyetlerde bulunmamak, iç ve dış baskılardan uzak görev yapma konusunda belirlenmiş yasal mevzuat, yaptırım ve güvencelere göre çalışmak,
  • Hizmette kaliteyi, kalitede sürekliliği ilke edinmektir.

Beyan ve taahhüt ederiz.


Şirket Müdürü
M. ERCAN AKDUR