Doğal Yapı Taşı (Kaya Mekaniği) Deneyleri

Kaya Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri için tıklayınız

1 BETON AGREGALARINDA İNCE MADDE ORANININ YIKAMA İLE TAYİNİ YÖNTEMİ
İlgili Standart : TS EN 933-10 (TS 3527)
Deneyin Amacı :
Bu deney beton agregalarında Dnce Madde Oranı deneyin metodunu kapsar.


kaya mekaniği


2 BETON AGREGALARINDA HAFDF MADDE ORANI TAYİNİ
İlgili Standart : TS 3528
Deneyin Amacı :
Bu deney beton agregalarında Hafif Madde Oranı deneyin metodunu kapsar.

kaya mekaniği


3 BETON AGREGALARININ BİRİM AĞIRLIKLARININ TAYİNİ: SIKISIK BİRİM
AĞIRLIK TAYİNİ YÖNTEMİ.- GEVSEK BİRİM AĞIRLIK TAYİNİ YÖNTEMİ
İlgili Standart : TS 3529
Deneyin Amacı :
Bu deney beton agregalarında Birim Ağırlık deneyin metodunu kapsar.

kaya mekaniği


4 AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI TAYİNİ ELEME METODU.
İlgili Standart : TS 3530 EN 933-1
Deneyin Amacı :
Bu deney elek analizi ile agregaların tane büyüklüğü dağılımın belirlenmesi için verilen metodu kapsar.

eleme makinası


5 AGREGALARIN KİMYASAL ÖZELLDKLERİ İÇİN DENEYLER-BÖLÜM 1:
KİMYASAL ANALİZ. HUMUS MUHTEVASININ TAYİNİ
İlgili Standart : TS EN 1744-1
Deneyin Amacı :
Bu deney agregaların kimyasal analiz islemlerini kapsar. Humus muhtevası ; deney numunesi parçasının NaOH (sodyum hidroksit) çözeltisinde çalkalandığında olusan renkten tayin edilir.

kaya mekanigi


6 AGREGALARDA GEVSEK YIĞIN YOĞUNLUĞUNUN VE BOSLUK HACMİNİN TAYİNİ
İlgili Standart : TS EN 1097-3
Deneyin Amacı :
Bu deney kuru agregaların gevsek yığın yoğunluğunun ve bosluk hacminin belirlenmesi için deney metodunu kapsar.

ölçü kapları


7 AGREGALARIN TANE YOĞ. VE SU EMME ORANI TAYİNİ
ilgili Standart : TS EN 1097-6
Deneyin Amacı :
Bu deney, agregalarda tane yoğunluğu (birim hacim kütlesi) ve su emme (absorpsiyon) oranının tayin metotları

kaya mekaniği


8 AGREGALARIN GEOMETRDK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER-
BÖLÜM 3: TANE SEKLİ TAYİNİ-YASSILIK ENDEKSİ
İlgili Standart : TS 9582 EN 933-3 ,BS 812
Deneyin Amacı :
Bu deney agregaların yassılık endeksinin tayini metodunu kapsar ve hafif agregalarda dahil olmak üzere doğal ve yapay orijinli agregalara uygulanır. Bu deney metodu tane büyüklüğü 4 mm küçük ve 80 mm’den büyük agregalara uygulanmaz.


2.9 AGREGALARIN TERMAL BOZUNMA ÖZELLDKLERD İÇİN DENEYLER
BÖLÜM 3 : SONNENBRAND BAZALTI İÇİN KAYNATMA DENEYİ.
İlgili Standart : TS EN 1367-3
Deneyin Amacı :
Bu deney, bazalttaki “Sonnenbrand” (günes yanığı) beneklerinin varlığının ve bu tür beneklere sahip bazalttan üretilen agregaların parçalanmasının tayini için metotları kapsar.

ısıtma tablası


10 DONMAYA VE ÇÖZÜLMEYE KARSI DDRENCDN TAYDND (NA2S04)
İlgili Standart : ASTM COO88
Deneyin Amacı :
Bu deney, doygun sodyum sülfat (Na2SO4) kullanılarak,uzun zaman hava tesirleri altında kalacak agregaların don ve çözülmeye karsı mukavemetlerinin tayin edilmesini kapsar.

fırın


11 AGREGALARIN TERMAL VE BOZUNMA ÖZELLDKLERİ İÇİN DENEYLER
BÖLÜM 2: ( MGSO4) DENEYİ.
İlgili Standart : TS EN 1367-2
Deneyin Amacı :
Bu deney, agregaların magnezyum sülfata daldırılması ve takiben etüvde kurutulması yolu ile periyodik isleme maruz bırakılan agregaların davranıslarını değerlendirmek için verilen bir metodu kapsar.

kaya mekaniği


12 HACİM KÜTLESİ DENEYİ (BİRİM HACİM AĞIRLIĞI) GÖRÜNÜR YOĞUNLUK)
İlgili Standart : TS 699 , TS EN 1936
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal tasların görünür yoğunluk tayinine dair yöntemleri kapsar.

özgül ağırlık testi


13 AĞIRLIKÇA VE HACDMCE SU EMME DENEYİ /SU EMME
(TS 699/MART 2009 MADDE 6.2 -TS EN 13755)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.2, TS EN 13755
Deneyin Amacı :

kumpas


14 KAYNAR SUDA SU EMME DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.3
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal yapı taslarına uygulanan jeolojik-jeoteknik ve petrografik incelemeler ile tas özelliklerinin tayini için laboratuvarda uygulanacak deney yöntemlerini kapsar.


15 ÖZGÜL KÜTLE TAYİNİ/ GERÇEK YOĞUNLUK
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.5, TS EN 1936
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal tasların gerçek yoğunluk tayinine dair yöntemleri kapsar.

piknometre

 

16 GÖRÜNEN POROZİTE (ZAHİRİ POROZİTE) TAYİNİ /AÇIK
GÖZENEKLİLİK (TS 699/MART 2009 MADDE 6.6- TS EN 1936
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.6, TS EN 1936
Deneyin Amacı :
Bu deney, doğal tasların görünür porozite açık ve toplam gözenekliliğinin tayinine dair yöntemleri kapsar.

cam beher


17 TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.10, TS 2028, ISRM 1981
Deneyin Amacı :
Bu deney, silindirik bir sekle sahip kayaç malzemesi örneklerinin dayanım ve kaya kütlesi sınıflandırılmalarında, ayrıca tasarımda yaygın biçimde kullanılan tek eksenli sıkısma dayanımının tayini amacıyla yapılır.

test presi

 


18 EĞİLME DAYANIMI DENEYİ (TEK EKSENLİ YÜK ALTINDA EĞİLME)- BASINÇ DAYANIMI DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.11, TS EN 12372, TS EN 1926
Deneyin Amacı :
Bu deney, tabii yapı tası eğilme mukavemeti deneyi metodunu kapsar.eğilme dayanımı

 


19. ASINMA DİRENCİNİN TAYİNİ (GENİS DİSKLİ ASINMA DENEYİ)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.14, TS EN 14157
Deneyin Amacı :
Bu deney Doğal Yapı Ve Kaplama Tası (Tabakalı Olan-Olmayan) için üst yüzünün standard sartlar altında, asındırıcı malzeme (zımpara tozu) kullanılarak asındırılması yoluyla uygulanan deneyi metodunu kapsar.

aşınma direnci

 


20. DON SONU BASINÇ DAYANIMI
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.15
Deneyin Amacı :
Bu deney doğal tasların dıs hava sartlarına karsı dayanımının testini kapsar.

desikatör

 


21 AGREGALARIN MEKANDK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER
BÖLÜM 2: PARÇALANMA DİRENCİNİN TAYİNİ İÇİN DENEY
METOTLAR
(Los Angeles Deneyi)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.16, TS EN 1097-2
Deneyin Amacı :
Bu deney iri agregaların parçalanma direncinin tayini için islemleri kapsar.

los angeles deneyi


22 ÇEKME DAYANIMI DENEYİ- (BRAZİLAN DENEYİ)
KAYAÇLARIN ÇEKME MUKAVEMETİNİN DOLAYLI (İNDİREKT) METOTLA TAYİNİ
(TS 699 MADDE 6.18-TS 7654)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.18, TS 7654
Deneyin Amacı :
Bu deney, disk seklindeki kayaç numunelerinin çekme mukavemetinin numunelerin çapları boyunca çizgi boyunca sıkısma yükü uygulanmasıyla dolaylı olarak tayinini kapsar.


kaya mekaniği


23. SU GEÇİRDMLDLİĞİ (PERMEABİLİTE) DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.19
Deneyin Amacı :
Bu deney, orta ve iri taneli zemin numunelerinin geçirimlilik katsayılarının tayini amacıyla yapılmaktadır.

su geçirimliliği


24. ÜÇ EKSENLi BASINÇ DENEYi (TS 699 MADDE 6.35)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.35
Deneyin Amacı :
Bu deney, üç eksenli sıkısmaya maruz kalan silindirik kayaç örneklerinin makaslama dayanımı parametrelerinin saptanması amacıyla yapılır.

hoek hücresi


25. CHMİDT SERTLİK ÇEKİCİ DENEYİ (L TİPİ)
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.37, TS EN 12504-2
Deneyin Amacı :
Bu deney doğal yapı taslarında yaklasık basınç dayanımının testini kapsar.

chmidt sertlik çekici deneyi l tipi


26. NOKTA YÜKÜ DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ DENEYİ
İlgili Standart : TS 699 Madde 6.38
Deneyin Amacı :
Bu deney Ön hazırlama islemi yapılmaksızın doğrudan karat numunesine
arazide uygulanabilen ve kaya dayanımı hakkında çabuk ve geçerli bir sekilde bilgi edinilmesini sağlayan deneyi kapsar.

nokta yükleme cihazı

 
Kurumsal
abm jeo
Hakkımızda
Yönetim Kurulu
Sertifikalar
Misyon ve Vizyon
Kalite Politikamız
İnsan Kaynakları
Basın Odası
abm jeo
 
Web sitemiz yeni tasarımı ve yenilenen alt yapısıyla yayında
Devamı
Web sitemiz yeni tasarımı ve yenilenen alt yapısıyla yayında
Devamı
abm jeo
abm jeo
abm jeo
abm jeo
abm jeo
abm jeo insan kaynakları
abm jeo facebook
atak teknoloji atak teknoloji atak teknoloji atak teknoloji
Merkez
Ömerağa Mah. Ankara Cad. ABM İş Mrk.
No:44/4 İZMİT
Tel :0262 331 91 65
Tel :0262 331 32 77
Fax :0262 323 44 33
Kocaeli Laboratuar
Sanayi Mah.
Bulvar Martı Sk. No9-10
İZMİT
Tel :0262 335 39 13
Tel :0262 335 39 14
Fax :0262 335 50 50
Gebze
Arapçeşme Mah.
Kavak Cad. 1046-1 Sok. No 1-2 Gebze/KOCAELİ
Tel :0262 642 47 59
Fax :0262 642 22 24
İstanbul Laboratuar
Eyüp Sultan Mah.
Abdulhamit Cad. No 9/1-2 Sancaktepe/İSTANBUL
Tel :0216 451 19 61
Tel :0216 561 35 50
Fax :0216 561 35 54
Anasayfa atak teknoloji Site Haritası atak teknoloji  İletişim atak teknoloji  Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji
atak teknoloji