İçme Suyu Standartları

İçme sularının renksiz, berrak olması, hastalık yapıcı organizmaları, zararlı kimyasal maddeleri ihtiva etmemesi ve agresif olmaması gerekir. Sularda bu şartları sağlamak ve suda bulunması arzu edilmeyen maddelerin belirli bir seviyenin altında tutmak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında dikkate değer olanı Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından verilen standartlardır. Memleketimiz için kabul edilen içme suyu standardı ise TS-266 olup Tablo-1'de topluca verilmiştir. Diğer standartlar ise Tablo-2'degösterilmiştir.

Tablo-1. Memleketimiz İçin Kabul Edilen İçme Suyu Standardı (TS-266)

1.ZEHİRLİ MADDELER

Kurşun (Pb)
Selenyum (Se)
Arsenik (As)
Krom (Cr+)
Siyanür (CN)
Kadmiyum (Cd)

-
-
-
-
-
-

0,05 mg/l
0,01 mg/l
0,05 mg/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
0,01 mg/l

2.SAĞLIĞA ETKİ YAPAN MADDELER

Florür (F)
Nitrat (NO3)

1.0 mg/l
-

1,5 mg/l
45 mg/l

3.İÇİLEBİLME ÖZELLİĞİNE ETKİ YAPAN MADDELER

Renk
Bulanıklık
Koku ve tad
Buharlaşma Kalıntısı
Demir (Fe)
Mangan (Mn)
Bakır (Cu)
Çinko (Zn)
Kalsiyum (Ca)
Magnezyum (Mg)
Sülfat (SO4)
Klorür (Cl)
pH
Bakiye Klor
Fenolik Maddeler
Alkali Benzil Sülfonat
Mg+Na2SO4

5 birim
5 birim
kokusuz normal
500 mg/l
0,3 mg/l
0,1 mg/l
1,0 mg/l
5,0 mg/l
75 mg/l
50 mg/l
200 mg/l
200 mg/l
7.0 - 8.5
0,1 mg/l
-
0,5 mg/l
500 mg/l

50 birim
25 birim
kokusuz normal
1500 mg/l
1,0 mg/l
0,5 mg/l
1,5 mg/l
15,0 mg/l
200 mg/l
150 mg/l
400 mg/l
600 mg/l
6.5 - 9.2
0,5 mg/l
0,002 mg/l
1,0 mg/l
1000 mg/l

4.KİRLENMEYİ BELİRTEN MADDELER

Toplam Organik Madde

3,5 mg/l
-
-

-
-
-

 

Toplam organik madde 3,5 mg/l'yi aşması bakteriyolojik muayenede özellikle titiz davranılmalıdır.

 

Tablo-2. Dünya Sağlık Teşkilatı(WHO), A.B.D. ve Hollanda İçme Suyu Standartları.

Toksik Maddeler

WHO

A.B.D.

Hollanda

Beynelmilel

Avrupa

USPHS

SDWA

DWA

NWWA

Madde

Standart

Hedef

Standart

Standart

Hedef

Standart

Satndart

Hedef

Arsenik

mg/l

0.05

-

0,05

0,05

0,01

0,05

0,2

-

Baryum

mg/l

-

-

-

1,0

-

1,0

-

-

Kadmiyum

mg/l

0,01

-

0,01

0,01

-

0,01

-

-

Krom (6 değerlik)

mg/l

-

-

0,05

0,05

-

0,05

0,05

-

Siyanür

mg/l

0,05

-

0,05

0,2

-

0,2

0,01

-

Kurşun

mg/l

0,1

-

0,1

0,05

-

0,05

0,1

-

Magnezyum

mg/l

- Sulfat > 250 mg/l

150

30

30

-

-

-

-

-

- Sulfat < 250 mg/l

150

125

-

-

-

-

-

Civa

mg/l

0,001

-

-

-

-

0,002

-

-

Nitrat

mg/l

45

-

100

-

45

45

100

-

Nitrit

mg/l

-

-

-

-

-

-

0,1

-

Polisilik Aromatik

mg/l

Hidrokarbonlar

mg/l

-

0,0002

0,0002

-

-

-

-

-

Selenyum

mg/l

0,01

-

0,01

0,01

-

0,01

0,05

-

Gümüş

mg/l

-

-

-

0,05

-

0,05

-

-

Radyo aktivite-alfa

pC/l

3

-

3

-

-

15

-

-

Radyo aktivite-beta

pC/l

30

-

30

1000

-

50

-

-

Radyum 226/228

pC/l

-

-

-

3

-

5

-

-

Stronsiyum 90

pC/l

-

-

-

10

-

8

-

-

Tritiyum

pC/l

-

-

-

-

-

20000

-

-

Endrin

mg/l

-

-

-

-

-

0,0002

-

-

Lindan

mg/l

-

-

-

-

-

0,004

-

-

Metoksiklor

mg/l

-

-

-

-

-

0,1

-

-

Toksafen

mg/l

-

-

-

-

-

0,005

-

-

Klorofoksi

mg/l

-

-

-

-

-

-

-

-

Florür (Maksimum günlük sıcaklıklardaki ortalama)

10 - 12 °C

mg/l

-

1,7

1,7

-

1,7

2,4

-

-

12 - 15,5 °C

mg/l

-

1,5

1,5

-

1,5

2,2

-

-

14,5 - 17 °C

mg/l

-

1,3

1,3

-

1,3

2,0

-

-

17 - 21,5 °C

mg/l

-

1,2

1,2

-

1,2

1,8

-

-

21,5 - 26 °C

mg/l

-

1,0

1,0

-

1,0

1,6

-

-

26 - 32,5 °C

mg/l

-

0,8

-

-

0,8

1,4

-

-

 

Fiziksel ve Kimyasal Parametreler

WHO

A.B.D.

Hollanda

Beynelmilel

Avrupa

USPHS

SDWA

DWA

NWWA

Madde

Standart

Hedef

Standart

Standart

Hedef

Standart

Satndart

Hedef

Bulanıklık

FTU

25

5

-

-

5

1

-

0,05

Renk

50

5

-

-

15

-

-

10

Koku ve Tat

**

-

-

3

-

-

2

Hidrojen sülfür

mg/l

-

-

0,05

-

-

-

-

-

Çinko

mg/l

15

5

5

-

5

-

-

-

Bakır

mg/l

1,5

0,05

0,05

-

1

-

-

-

demir

mg/l

1,0

0,1

0,1

-

0,3

-

-

0,05

Mangan

mg/l

0,5

0,05

0,05

-

0,05

-

-

0,01

Amonyum

mg/l

-

-

0,05

-

-

-

-

0,05

Oksijen

mg/l

-

-

>5

-

-

-

-

>6

Klorür

mg/l

600

200

600

-

250

-

-

100

Toplam çözünmüş katı

mg/l

1500

500

-

-

500

-

-

-

Sertlik

mnol/l

5

1

5

-

-

-

-

2,5

Kalsiyum

mg/l

200

75

-

-

-

-

-

-

Sülfat

mg/l

400

200

250

-

250

-

-

-

Anyonik deterjan

mg/l

1

0,2

0,2

-

0,5

-

-

-

Mineral yağ

mg/l

0,3

0,01

-

-

-

-

-

-

Fenol bileşikleri

mg/l

0,002

0,001

0,001

-

0,001

-

-

-

Permanganat sarfiyatı

mg/l

-

-

-

-

-

-

-

10

pH

-

6,5 - 9,2

7 - 8,5

-

-

-

-

-

-

**Hissedilmeyecek

 
Kurumsal
abm jeo
Hakkımızda
Yönetim Kurulu
Sertifikalar
Misyon ve Vizyon
Kalite Politikamız
İnsan Kaynakları
Basın Odası
abm jeo
 
Web sitemiz yeni tasarımı ve yenilenen alt yapısıyla yayında
Devamı
Web sitemiz yeni tasarımı ve yenilenen alt yapısıyla yayında
Devamı
abm jeo
abm jeo
abm jeo
abm jeo
abm jeo
abm jeo insan kaynakları
abm jeo facebook
atak teknoloji atak teknoloji atak teknoloji atak teknoloji
Merkez
Ömera?a Mah. Ankara Cad. ABM ?? Mrk.
No:44/4 ?ZM?T
Tel :0262 331 91 65
Tel :0262 331 32 77
Fax :0262 323 44 33
Kocaeli Laboratuar
Sanayi Mah.
Bulvar Mart? Sk. No9-10
?ZM?T
Tel :0262 335 39 13
Tel :0262 335 39 14
Fax :0262 335 50 50
Gebze
Arap?e?me Mah.
Kavak Cad. 1046-1 Sok. No 1-2 Gebze/KOCAEL?
Tel :0262 642 47 59
Fax :0262 642 22 24
?stanbul Laboratuar
Ey?p Sultan Mah.
Abdulhamit Cad. No 9/1-2 Sancaktepe/?STANBUL
Tel :0216 451 19 61
Tel :0216 561 35 50
Fax :0216 561 35 54
Anasayfa atak teknoloji Site Haritas? atak teknoloji  ?leti?im atak teknoloji  Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Domain
atak domain